Uvjeti korištenja

 
Administrator ovih stranica vjeruje i podržava potpunu transparentnost poslovanja. Ovdje možete pročitati sve o detaljima i uvjetima naše ponude.

1. Ova stranica sastavni je dio W-Projekta (http://w-projekt.com). Isto tako stranica je u vlasništvu administratora W-Projekta koji njome upravlja prema svom nahođenju.

2. W-Projekt zadržava pravo izmjene cijena navedenih na ovim stranicama, sukladno uvjetima na tržištu, o čemu će obavijestiti korisnike objavom na svojim internet stranicama ili na drugi za to prikladan način.

3. W-Projekt može predračunom, ponudom ili ugovorom odrediti cijenu koja se razlikuje od važećeg cjenika. Za usluge čija cijena nije određena cjenikom, W-Projekt cijenu određuje predračunom, ponudom ili ugovorom sklopljenim s korisnikom.

4. Internetske stranice temeljene su na WordPress sučelju. Hosting je zakupljen preko tvrtke GoDaddy.com i Hostgator.

5. Klijent nema mogućnost samostalnog uređivanja stranica. Sadržaj ne može uključivati pornografiju ili neprilične elemente zabranjene zakonom

6. Plaćanje za usluge oglašavanja obavlja se po ponudi, u cjelosti i avansno, nakon čega administrator W-Projekta izdaje račun za naručenu uslugu. W-Projekt ima pravo izravno s korisnikom dogovoriti drugačije uvjete plaćanja.

7. Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene W-Projekt nema obavezu vratiti.

8. Za posebne usluge, nedefinirane cjenikom, cijena se dogovara individualno.

9. U slučaju neispunjenja naručene usluge sa stane W-Projekta u dogovorenom roku, klijent ima pravo na potpuni povrat novca.

10. W-Projekt će štititi tajnost osobnih podataka koji su mu dostavljeni u vezi sa zasnivanjem korisničkog odnosa te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe. W-Projekt jamči povjerljivost informacija. W-Projekt ne može biti odgovoran za sigurnost podataka dostavljenih nesigurnim kanalima nad kojima W-Projekt nema nikakvu kontrolu.

11. Administrator W-Projekta zadržava pravo provjere svih bannera i oglasa. Isto tako, administrator ima pravo odbiti postaviti banner ili sadržaj na stranicu ako procijeni da oni ne udovoljavaju standardima i kvaliteti stranice. U tom slučaju, oglašivač nije dužan platiti uslugu oglašavanja za razdoblje kad je ona bila nedostupna zbog procjene administratora.

12. Banner je moguće mijenjati svakih 14 dana, ili češće ako se to posebno dogovori s administratorom, no takva usluga može dovesti do korekcije cijene.

13. Materijale za oglašavanje potrebno je dostaviti administratoru najmanje 3 dana prije početka promotivne akcije.

14. Zvukovi u bannerima koji se automatski pokreću nisu dopušteni, već samo oni koje mora pokrenuti korisnik stranice. Isto tako, nije dopušteno korištenje zavaravajućih elemenata sučelja, poput lažnih gumba i sl.

15. W-Projekt nije odgovoran za pritužbu protiv korisnika/klijenta zasnovanu na povredi intelektualnog vlasništva, autorskih prava i žigova, odnosno zaštićenih verbalnih znakova registriranih ili priznatih od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

16. W-Projekt ne može jamčiti određen broj klikova na pojedini oglas za vrijeme trajanja promotivne kampanje.

17. W-Projekt ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korištenje usluga W-Projekta, ukoliko je W-Projekt izravno ne kontrolira. W-Projekt pruža podršku korisnicima u dobroj vjeri, a u okvirima konkretnih okolnosti pojedinog slučaja. W-Projekt ne odgovara za moguću štetu i troškove nastale u procesu pružanja podrške korisnicima. Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da usluga W-Projekta neće uvijek biti dostupna i da W-Projekt ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računalna mreža koju W-Projekt ne kontrolira, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može jamčiti dostupnost usluga koje nisu pod kontrolom W-Projekta. W-Projekt također neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tijekom nužnog održavanja sustava. W-Projekt ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospjelih računa ili kršenja uvjeta.

18. W-Projekt i korisnik suglasni su da će pokušati mirno riješiti sve sporove proizašle iz ili u svezi s korisničkim ugovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan sud u Zagrebu.

19. Korisnik je suglasan da W-Projekt zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja, a u tom će slučaju korisnik biti pravovremeno obaviješten.

Bookmark and Share